Nguồn GốcSáng Lập | Chương Tŕnh HL | Từ HKĐ | HLV | Sinh Hoạt  
                                                      
    Liên Lạc | Bài Viết | Nơi Khác | Trang chính    
 
     
 
 

Tổ Sư  Morihei Ueshiba
( 1883 - 1969 )

             Tổ sư Morihei Ueshiba hiển nhiên đă là một trong những Vơ sư nổi tiếng trong lịch sử vơ thuật cận đại. Mặc dù đă ngoài tám mươi, ngài vẫn có thể tước đoạt vũ khí địch thủ, đường hoàng
đối phó cùng một lúc với nhiều đối thủ và chống đở chỉ với một ngón tay. Dù là một kiện tướng chưa bao giờ chiến bại,  ngài lại là một người yêu chuộng ḥa b́nh,  phản đối chiến tranh,  đánh nhau và bạo động dưới tất cả các h́nh thức.

          Đường lối của Ngài là " Hiệp khí Đạo ", có nghĩa là  " Nghệ thuật Ḥa B́nh ".
          Ngài Morihei được các môn sinh Hiệp khí Đạo tôn vinh là
" O' Sensei " ( Tổ sư )

            " Nghệ Thuật Ḥa B́nh " là một lư tưởng, nhưng nó đă được phát triển nhiều mặt trong
               đời sống thực tế.

          Ông Morihei Ueshiba lúc trẻ là một quân nhân phục vụ trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật và sau đó, đánh dẹp  bọn cướp và thổ phỉ trong một cuộc thám hiễm Mông Cổ.  Và từ đó, sau khi đạt được một số thành tựu về vơ thuật,   Ngài được yêu cầu phục vụ trong các trường vơ bị quân sự Nhật Bản với chức vụ giảng huấn.
    
       
          Trong cuộc đời, Ông đă gặp nhiều phiền phức và đau thương bởi những tranh chấp và bất ḥa phát xuất từ  cuộc đấu tranh của thân phụ Ngài chống lại với những chánh trị gia tham nhũng và đồng bọn, đồng thời không  đồng ư với những chủ trương bạo hành, tàn phá trong chiến tranh với
 các nước khác của giới lănh đạo quân sự  Nhật Bản.

      Ngài Morihei Ueshiba là một người đi t́m kiếm tâm linh và đă được chuyển hóa bởi ba sự kiện :

 
   1. Sự kiện thứ nhất :

         Xảy ra vào năm 1925, Ngài Morihei Ueshiba đă được 42 tuổi. Sau khi đánh bại một kiếm sỉ thượng thừa  bằng cách tránh được những đường gươm tuyệt kỹ ( Morihei không dùng vũ khí ),
ngài đi vào trong vườn :
   
          
" Bổng nhiên mặt đất rung chuyển. Một làn hơi màu vàng óng phun ra từ mặt đất và bao phủ
lấy tôi.  Tôi cảm thấy được chuyển hóa thành một h́nh ảnh bằng vàng và thân thể tôi h́nh như nhẹ như lông.  Ngay lập tức tôi chợt hiểu được bản chất của sự sáng tạo :  " Đường lối của một chiến sỉ
là phát huy ḷng yêu thương thánh thiện, một linh hồn bảo bọc và dưởng nuôi mọi vật. Ḍng lệ hân hoan và cảm tạ chảy dài trên má. Tôi thấy toàn trái đất như là nhà tôi, mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao là bạn thân của tôi. Mọi ràng buộc vào các  vật thể hữu h́nh đều là hư ảo ".

   2. Sự kiện thứ hai :

          Xảy ra vào tháng 12 năm 1940 : " Vào khoảng hai giờ sáng, khi tôi đang tu luyện tinh lọc khí huyết  như  thường nhật, bất ngờ tôi tự nhiên quên hẳn tất cả kỷ thuật vơ công tôi đă học. Tất cả mọi vơ công được truyền thụ  bởi sư phụ tôi hiển hiện hoàn toàn mới lạ, giờ đây là những phương tiện cho cuộc sống,  kiến thức, đạo đức, và  việc làm tốt, không phải là những dụng cụ để quật ngă hoặc
chống đở đối phương.

   3. Sự kiện thứ ba :

           Năm 1942, vào lúc thăm khốc nhất của đệ nhị thế chiến và trong thời kỳ đen tối nhất của lịch sử  nhân loại,  Ngài Morihei Ueshiba đă t́m thấy được một cảnh giới của linh thể ḥa b́nh vĩ đại, một đường lối có thể đưa đến  việc loại trừ mọi bất ḥa của nhân loại :

    " Cách thức xử sự của một người lính luôn được hiểu là giết hại và tiêu diệt kẻ khác ?

     Những kẻ mưu t́m danh vọng, tranh chấp quyền lợi đang phạm phải những lổi lầm nghiêm trọng !

        
Đă thương, chà đạp danh dự hoặc t́m cách tiêu diệt mạng sống đối phương là tội lổi lớn nhất 
         con người đă phạm phải . Con đường chân chính của một người chiến sỉ phải được hiểu là 
         ngăn ngừa đổ máu, đó là
"
nghệ thuật ḥa b́nh ", là  lực lượng của t́nh yêu.

       Ngài Morihei Ueshiba sống ẩn dật và dâng hiến từng phút giây của đời Ngài  để tinh lọc và quảng bá  Hiệp Khí Đạo,  một nghệ thuật của ḥa b́nh.
      
           Khác với những tác giả chiến tranh thời cổ như : " Nghệ thuật của chiến tranh " và  " Sách của năm ṿng " những sách nầy công nhận chiến tranh là không thể tránh được. Họ nhấn mạnh và
cổ vơ cho những chiến lược  xăo trá như là những phương tiện cần thiết để đạt đến chiến thắng .
        
       Ông Morihei Ueashiba cho rằng nếu cứ tiếp tục chiến đấu với kẻ khác và với môi trường chung quanh, chúng ta sẽ tự hủy diệt trái đất nầy : " Thế giới sẽ tiếp tục thay đổi một cách nhanh chóng và chiến tranh  cuối cùng sẽ có thể tiêu diệt chính chúng ta. Điều chúng ta cần bây giờ là những kỹ thuật ḥa hợp chứ không phải là cách thức chống chọi,  tàn sát lẩn nhau. "

   
" Nghệ thuật ḥa b́nh cần được xữ dụng hơn là  Nghệ thuật chiến tranh "

       Ông Morihei Ueshiba giảng dạy Nghệ thuật ḥa b́nh như là một kỷ luật sáng tạo của thân và tâm, như là một phương tiện thực tiển để chế ngự sự giận dử và như là một đường lối của cuộc sống để nuôi dưởng trí khôn, sự can đăm, t́nh yêu và t́nh thân hữu. Ngài diển đạt nghệ thuật ḥa b́nh trong một tư tưởng rộng lớn nhất và tin rằng những nguyên tắc của nó về ḥa giải, ḥa điệu, hợp tác và thông cảm có thể áp dụng một cách linh động  vào tất cả mọi thử thách mà chúng ta gặp phải trong đời sống - trong các liên hệ cá nhân, khi giao tiếp với xă hội , nơi làm việc  cũng như khi đương đầu với thiên nhiên.

  
      
Tất cả mọi người đều có thể là những chiến sỉ chân chính cho ḥa b́nh.  
 
     
Hiệp khí Đạo bắt nguồn từ Tổ sư Morihei Ueshiba ở Nhật Bản, cho đến nay đă là một món quà quư giá cho cả nhân loại. Một số người đă chọn lựa hoặc sẽ chọn lựa trong tương lai, Hiệp khí Đạo như là một con đường đặc biệt  cho riêng họ để thực tập trên thăm tập và áp dụng thực tiễn trong
đời sống hàng ngày. 

          Rất nhiều người đă có được những căm nhận thực sự bởi thông điệp phổ thông của nghệ thuật ḥa b́nh  và  sự ứng dụng rộng răi vào thế giới của chúng ta hiện nay :

                               
" Mỹ miều Trời đất bao dung,
                                  Chúng sanh vạn vật cùng chung một nhà "               
         


          
Trích đoạn từ  " Nghệ thuật của Ḥa B́nh ( The Arts of Peace )" dịch thuật bởi John Stevens
           với sự đóng góp biên tập của William Mc Luskie <highlndr@cybernetics.net
           ( ngày 24 tháng 01 năm 1995 ).

   

    Nguồn GốcSáng Lập | Chương Tŕnh HL | Từ HKĐ | HLV | Sinh Hoạt  
         Liên Lạc | Bài ViếtNơi Khác | Trang chính    
 

 
             Pḥng tập Hiệp Khí Đạo Việt Nam tại Austin, Texas, Hoa kỳ ( 1995 )