Nguồn GốcSáng Lập | Chương Trình HL | Từ HKÐ | HLV | Sinh Hoạt  
                                                              
    Liên Lạc | Bài ViếtNơi Khác | Trang Chính     
   
 
 


  

Phòng tập AUSTIN AIKIDO TENSHINKAI

                     Xin liên lạc với chúng tôi  qua địa chỉ dưới đây  :                                    AIKIDO  of  AUSTIN

                  

5501  North  LAMAR, Suite # C.111
Austin, TEXAS  78751  
Ðiện thoại
:  ( 512 ) 246 - 7544

Ðiện thư của người phụ trách trang Web  :  nguyentrung7@gmail.com
Ðiện thư của Sensei Trần phú Hữu :   huutran90@yahoo.com


   

       Nguồn GốcSáng Lập | Chương Trình HL | Từ HKÐ | HLV |  Sinh Hoạt   
      
    Liên Lạc | Bài ViếtNơi Khác | Trang Chính      

 
         Phòng tập Hiệp Khí Đạo Việt Nam tại Austin, Texas, Hoa kỳ ( 1955 )