Nguồn GốcSáng Lập | Chương Tŕnh HL | Từ HKĐ | HLV | Sinh Hoạt  
                                                      
    Liên Lạc | Bài ViếtNơi Khác | Trang chính    
 
     
 
 

                                               
           SỰ  H̀NH THÀNH của
    
    Hiệp Khí Đạo  VIỆT NAM ( THIÊN TÂM HỘI - TENSHINKAI )        
    


       1958. Sensei Đặng Thông Trị du học tại Pháp, sau khi thành tài, trở về nước và giới thiệu môn
                    Hiệp Khí Đạo đến với người Việt Nam.

      1960. Sensei Mutsuro Nakasono đến Việt Nam giúp Sensei Đặng Thông Trị mở một khóa
                   đào tạo Huấn Luyện Viên cho Bộ Môn Hiệp Khí Đạo vừa h́nh thành tại đây.

      1964. Sensei Đặng Thông Trị phải di chuyển sang Hoa Kỳ làm việc, chuyển giao việc tổ chức
                   và điều hành sinh hoạt của Hội Hiệp Khí-Nhu Đạo Hội lại cho Sensei Đặng Thông Phong.

      1964. Sensei Đặng Thông Phong sang viếng thăm Tổng Đàn Hiệp Khí Đạo tại Nhật Bản,
                   tham dự một khóa  Huấn Luyện Bổ túc và sau đó thi lấy cấp Huyền Đai Đệ Tam Đẳng
                   Hiệp Khí Đạo.

     1968. O' Sensei Morihei Ueshiba và Doshu Kisshomaru Ueshiba thừa nhận và ủy nhiệm cho
                   Sensei Đặng Thông Phong là đại diện chính thức tại Việt Nam 

  
   
1968 O 'Sensei Morihei Ueshiba and Doshu Kissomaru Ueshiba thừa nhận và ủy nhiệm cho
                 Sensei Đặng Thông Phong là đại diện chính thức tại Việt Nam, toàn quyền điều hành,
                 phát triển sinh hoạt bộ môn vơ thuật của T́nh Thương và Ḥa b́nh nầy.

                         Vào dịp nầy, Vị Tổ sư Hiệp Khí Đạo đă đặt tên cho Hiệp Khí Đạo Việt Nam là
                  Tenshinkai ( Thiên Tâm Hội ).

     1968 Tổng cuộc Hiệp Khí Đạo Việt Nam Thiên Tâm Hội ( International Aikido Tenshinkai
                  Federation ) đă được thành lập, Sensei Đặng Thông Phong là sáng lập viên và cũng là
                  Chủ tịch điều hành Tổng cuộc từ đó cho đến nay.

     1970 Bộ môn Hiệp Khí Đạo được đưa vào chương tŕnh sinh hoạt chính thức tại học đường
                   và trong Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

     1975 Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 số môn sinh Hiệp Khí Đạo thường xuyên tập luyện
                  có đến  hơn 10 ngàn người.

     1986 Sensei Đặng Thông Phong sang định cư tại Hoa Kỳ, đoàn tụ với gia đ́nh.

     1988 Tổng cuộc Hiệp Khí Đạo Việt Nam Thiên Tâm Hội ( International Aikido Tenshinkai
                   Federation đă được thành lập lại tại đây, Pḥng tập Trung ương đặt tại Westminster,
                   Orange County, California, USA.

     1991 Tổng Cuộc Hiệp Khí Đạo Thế Giới thừa nhận Tổng cuộc Hiệp Khí Đạo Việt Nam
                  Thiên Tâm Hội do Sensei Đặng Thông Phong làm Chủ tịch điều hành đă chính thức
                  hoạt động trỡ lại,văn pḥng và Pḥng tập trung tâm đặt tại Hoa Kỳ.

     1994 Các Pḥng tập Hiệp Khí Đạo tại Việt Nam được thừa nhận trở lại trong Hệ thống
                  Tổng cuộc Hiệp Khí Đạo Thiên Tâm Hội và Tổng cuộc Hiệp Khí Đạo Thế giới .
 
    1995 Tổng cuộc Hiệp Khí Đạo Thiên Tâm Hội tại Âu Châu được thành lập.

    1997 Vào ngày 20 tháng 2 năm 1997 tại Westminster, California. Nhân dịp kỷ niệm 29 năm
                 thành lập Tổng cuộc Hiệp Khí Đạo Việt Nam Thiên Tâm Hội, Shihan Masatake Fujita
                 đại diện Doshu Kisshomaru Ueshiba, trao cho Sensei Đặng Thông Phong
                 Giấy Chứng nhận Huyền Đai Đệ Lục Đẳng của Tổng cuộc  Hiệp Khí Đạo Thế Giới.

                     Tổng cuộc Hiệp Khí Đạo Việt Nam Thiên Tâm Hội đă phát triển với nhiều chi nhánh
                 ỡ khắp nơi :  Hoa Kỳ,  Việt Nam, Pháp và Canada.


                                 
                                                            

    Nguồn GốcSáng Lập | Chương Tŕnh HL | Từ HKĐ | HLV | Sinh Hoạt  
         Liên Lạc | Bài ViếtNơi Khác | Trang chính    
 

 
             Pḥng tập Hiệp Khí Đạo Việt Nam tại Austin, Texas, Hoa kỳ ( 1995 )